Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

UL HWA Viet Nam Co., Ltd.
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ Loteco I.Z, Bien Hoa City, Dong Nai Prov., Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-61)399-2552~6 FAX (84-61)399-2557
E-mail ulhwavietnam@peacetex.co.kr Website http://www.peace.tex
Loại hình Mineral, Textile, Inedible Plant
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2003 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
18:950
Doanh thu hàng năm 45,000 Khoản đầu tư (USD) 8,500,000