Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

OPARIM VINA CO.,LTD.
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ 567 Truong Chinh St.,Tan Thoi Nhat Ward,12 District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL 84 8 6256 0700 FAX 84 8 6256 0703
E-mail qzkds55@yahoo.com Website www.oparim.com
Loại hình Printing, Audio, Visual Equipment
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
3:48
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD) 380,000