Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

HYSung Vina
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ Tay An industrail park zone, Duy Trung commune, Duy Xuyen Ward
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Quang Nam province
TEL 84-0510-626-7069 FAX
E-mail sobaek510@daum.net Website
Loại hình Food Beverage, Tobacco
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
8:2
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD) 3,000