Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

RHEEGEND VIETNAM
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ so 11 duong hoa diep vang, khu chung cu biet thu nha vuon quang
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Hanoi
TEL 04 6287-6055/6168 FAX 04 6287-6162
E-mail shinwoonki@rheegend.com Website www.rheegend.co.kr
Loại hình Service Industry Machinery
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2012 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
50:200
Doanh thu hàng năm 100,000,000 Khoản đầu tư (USD) 250,000