Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Dong Bang Stainless Steel Co., Ltd
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ Nhon Trach 1 I.Z, Phuoc Thien Ward, Nhon Trach Dist, Dong Nai Prov., Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-61)3560-812~4 FAX (84-61)3560-811
E-mail kyhwang@dongbangsteel.co.kr Website http://www.dongbangsteel.co.kr
Loại hình Handling, Storage Equipment
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2002 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
4:70
Doanh thu hàng năm 20,000 Khoản đầu tư (USD)