Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

SeungLim Special Metal Co., Ltd.
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ 18F, Indochine Park Tower, Nguyen Dinh Chieu St, DaKao Ward, Dist.1, HCMC, Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-8)3910-3000 FAX (84-8)3910-3000
E-mail leecs@slm.com.vn Website http://www.slm.com.vn
Loại hình Distribution Systems
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2005 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
1:9
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD)