Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Hanwha Corporation
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ 15F, Saigon Riverside Center, 2A-4A Ton Duc Thang St, Dist.1, HCMC, Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-8)3822-7301 FAX (84-8)3822-7301
E-mail denison@hanwha.co.kr Website http://www.hanwhatrade.com
Loại hình Chemicals and Gas Materials
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
1994 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
1:7
Doanh thu hàng năm 50,000 Khoản đầu tư (USD)