Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

CLIO COSMETIC
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ 63 Pham Ngoc Trach St., Ward 6, Dist.3 ,HCMC
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-8)3820-0405 FAX (84-8)3820-0406
E-mail pjyw1201@hanmail.net Website http://www.clio.co.kr
Loại hình Apparel, Luggage, Personal Care
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2001 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
0:26
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD)