Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Doosan Heavy Industries
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ Dung Quat Economic Zone, Binhthuan, Binhson, Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Quang Ngai
TEL (84-55)3618-900 FAX (84-55)3618-950
E-mail bongjin.cho@doosan.com Website http://www.doosan-vina.com
Loại hình Building, Construction Machinery
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2007 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
140:1600
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD) 3,000,000