Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

WOLSUNG VINA
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ Ong Dong Hamlet, Tan Hiep Commune, Tan Uyen Dist, Binh Duong Prov., Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-650)625-8320~2 FAX (84-650)665-5021
E-mail wolsung@hcm.vnn.vn Website
Loại hình Chemicals and Gas Materials
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
2001 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
0:44
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD) 1,460,000