Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Komax Vietnam
* Source: www.globalwindow.org
Korean Companies in Vietnam
Địa chỉ Ward Phuoc Long B, Dist.9, HCMC, Vietnam
Quốc gia Việt Nam Địa điểm Ho Chi Minh
TEL (84-8)3731-0482~3 FAX (84-8)3731-0482~3
E-mail mrkteam-vn@worldkomax.com Website http://www.worldkomax.net
Loại hình Publications, Signage Products
Bắt đầu hoạt động tại
Việt Nam từ năm
1999 Quy mô
(Hàn Quốc: Việt Nam)
0:163
Doanh thu hàng năm Khoản đầu tư (USD)