Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

  • Công ty
  • Loại hình Địa điểm
Tìm kiếm
Tổng  1535 chủ đề
* Source: www.globalwindow.org
Business Community List Table
STT Địa chỉ Địa điểm Loại hình
1535 Daewon GSI Co., Ltd. eblog Ho Chi Minh Agricultural Equipment
1534 Sung Shin Vietnam Co., Ltd. eblog Ho Chi Minh Apparel, Luggage, Personal Care
1533 Dong Bang Stainless Steel Co., Ltd eblog Ho Chi Minh Handling, Storage Equipment
1532 SeungLim Special Metal Co., Ltd. eblog Ho Chi Minh Distribution Systems
1531 UL HWA Viet Nam Co., Ltd. eblog Ho Chi Minh Mineral, Textile, Inedible Plant
1530 Komax Vietnam eblog Ho Chi Minh Publications, Signage Products
1529 OPARIM VINA CO.,LTD. Ho Chi Minh Printing, Audio, Visual Equipment
1528 HYSung Vina Quang Nam province Food Beverage, Tobacco
1527 RHEEGEND VIETNAM Hanoi Service Industry Machinery
1526 THINH VUONG TRADING SERVICE CO.,LTD Ho Chi Minh Chemicals and Gas Materials

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last