Thông tin hữu ích
Tin tức & Thông báo
Tin tức ngành nghề tại Hàn Quốc
Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp
Đến Hàn Quốc
bản tin
Joyful Hallyu-Làn sóng Hàn Quốc
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Thông tin hữu ích > Cộng đồng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp

Thông qua “ Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến Việt Nam/ Dự án Hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến năm 2013” trực thuộc Cơ quan Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (SBC), đã có 14 đơn hàng xuất khẩu của 10 công ty với giá trị 223,984 USD được thực hiện thành công. by ecplaza01, 2013/12/12 18:21
Korea, Republic of Korea, Republic of
Thông qua “ Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến Việt Nam/ Dự án Hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến năm 2013” trực thuộc Cơ quan Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (SBC), đã có 14 đơn hàng xuất khẩu của 10 công ty với giá trị 223,984 USD được thực hiện thành công. Chúng tôi đang quản lý hiệu quả xuất khẩu thông qua quản lý lâu dài, liên tục về sau đối với doanh nghiệp tham gia. Vui lòng gửi email vào địa chỉ dưới đây để biết thêm chi tiết. Email: info@gobizkorea.com Xin chân thành cảm ơn!