Hướng dẫn
Tổng quan
Câu hỏi thường gặp
Thông tin về GobizKorea
Thư ngỏ
Tóm tắt lịch sử
Liên hệ
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> BHướng dẫn > Tóm tắt Lịch sử

Tóm tắt Lịch sử

Từ năm 2000-2009
 1. Tháng 01/2009 Ban Giám đốc của Trung tâm Cải tiến APEC SME
  chuyển đổi Trung tâm thành SBC
 2. Tháng 02/2008 Thành lập "Korea Desk"
  (Cơ quan Hỗ trợ Cộng đồng Doanh nghiệp Hàn Quốc) tại Indonesia
 3. Tháng 01/2007 Thành lập "Korea Desk" tại Philippines
 4. Tháng 09/2006 Thành lập "Novosibirsk Technology Cooperation Center“
  (Trung tâm Hợp tác Công nghệ Novosibirsk) tại Nga
 5. Tháng 03/2005 Thành lập "Qingdao SME Support Center"
  (Trung tâm Hỗ trợ SME Thanh Đảo) tại Trung Quốc
 6. Tháng 11/2003 Thành lập Viện Đào tạo Gyungsan
 7. Tháng 09/2001 Thành lập Viện Đào tạo Gwangju
Từ năm 1970-1999
 1. Tháng 12/1999 Thành lập Trung tâm Mua sắm Công nghiệp Vừa và Nhỏ
 2. Tháng 4/1996 Thành lập Trung tâm Công nghệ Sản xuất Tiên tiến (CAMTECH)
 3. Tháng 12/1995 Thành lập Trung tâm Phân phối Công nghiệp Vừa và Nhỏ
 4. Tháng 07/1995 Thành lập Trung tâm Phân phối Công nghiệp Vừa và Nhỏ
 5. Tháng 10/1982 Thành lập Viện Đào tạo Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SBTI)
 6. Tháng 01/1979 Thành lập SBC