Hướng dẫn
Tổng quan
Câu hỏi thường gặp
Thông tin về GobizKorea
Thư ngỏ
Tóm tắt lịch sử
Liên hệ
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Trang chủ> Hướng dẫn > Đến với Gobiz Korea

Đến với Gobiz Korea

Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SBC)

là một tổ chức chính phủ phi lợi nhuận được thành lập để triển khai các chính sách và chương trình của chính phủ giúp các
doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Hàn Quốc tăng trưởng và phát triển

Để đạt được mục tiêu này, SBC tổ chức các chương trình tài chính và phi tài chính cho các DNVVN. Thông qua các
chương trình tài chính, SBC sẽ hỗ trợ tài chính cho các DNVVN để mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm mới và
chuyển đổi cấu trúc kinh doanh của họ. Đối với các chương trình phi tài chính như chương trình tư vấn, đào tạo, marketing
và các chương trình hợp tác toàn cầu, SBC hỗ trợ các DNVVN tăng cường tính cạnh trang toàn cầu