Dịch vụ kết nối Kinh doanh
Về kênh thương mại điện tử-
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Chương trình hỗ trợ khách hàng
Thành công
FAQs
Dịch vụ kết nối kênh GobizKorea
Dịch vụ kết nối kinh doanh

Đơn đăng ký BMS

  • Company Details
  • Product Detail
  • Application Completed

Thông tin Công ty – Liên hệ

Xin vui lòng chỉ nhập bằng tiếng Anh!
*Vui lòng điền các thông tin trong ô trống bắt buộc

Khi chúng tôi liên hệ với các nhà cung cấp Hàn Quốc theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có trách nhiệm thông báo chính xác đầy đủ thông tin người mua
Nếu không điền đầy đủ thông tin chi tiết, các nhà cung cấp Hàn Quốc không có đủ cơ sở tin cậy phía bạn, đồng thời truy vấn của bạn sẽ không được đưa vào thảo luận.
Để cung cấp các thông tin kinh doanh tin cậy và chính xác giữa bạn và các đối tác nhà cung cấp của Hàn Quốc, hãy điền đầy đủ các ô còn trống sau đây

Company & Contact Information Table
*Tên công ty
Giới thiệu Công ty Giới thiệu chung, tóm tắt các nét chính về Công ty như quá trình thành lập công ty, ngành nghề kinh doanh
*Quốc gia
*Loại hình kinh doanh
MÃ ZIP
*Địa chỉ Điền thông tin chi tiết về Địa chỉ, từ đó nhà cung cấp phía Hàn Quốc có thể gửi các tài liệu cứng như
Thông tin công ty, Danh mục Sản phẩm và Sản phẩm mẫu
*Tên Giám đốc
*Tên liên hệ
Chức vụ
*Điện thoại
Fax
*Email
Email thay thế
URL
D-U-N-S Number