Dịch vụ kết nối Kinh doanh
Về kênh thương mại điện tử-
Dịch vụ kết nối kinh doanh
Chương trình hỗ trợ khách hàng
Thành công
FAQs
Dịch vụ kết nối kênh GobizKorea
Dịch vụ kết nối kinh doanh

Đơn đăng ký BMS

Tổng số : 41098 Trang (1/2055)
BMS application status Table
Người đăng ký Quốc gia Sản phẩm cần mua Ngày Trạng thái
kgy*** Indonesia Cotton Pads 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt Polycarbonate Sheet 2018-08-17 Completed
kgy*** Indonesia pillow/kids mat/ices seat 2018-08-17 Completed
sia*** Iran (Islamic Republic of) Terminal Management System 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt Plastic Recyling Technology 2018-08-17 Completed
sia*** Iran (Islamic Republic of) All-in-one Mobile Payment Terminal 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt LED Lighting 2018-08-17 Completed
sia*** Iran (Islamic Republic of) Password Manager 2018-08-17 Completed
kgy*** Indonesia Medi Bubble Anti-Bacterial Hand Wash Foam/soybebe 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt LED Lighting 2018-08-17 Completed
sia*** Iran (Islamic Republic of) BonMaker 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt LED Lighting for Industry 2018-08-17 Completed
sia*** Iran (Islamic Republic of) Smart helmet 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt LED Lighting 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt Decorative Glass 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt LED Lighting 2018-08-17 Completed
kgy*** Indonesia paper detergent 2018-08-17 Completed
sia*** Iran (Islamic Republic of) SK-3000 Strut Spring Compressor 2018-08-17 Completed
mwa*** Egypt LED Lighting 2018-08-17 Completed
kgy*** Indonesia organic carendula kids lotion 2018-08-17 Completed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last